Banklån arbetslös – lån trots arbetslös?

Lån trots arbetslös?

Banklån Banklån arbetslös - lån trots arbetslös?

Banklån arbetslös? När man blir arbetslös är det inte helt ovanligt att man stöter på en rad ekonomiska problem. Frågan är ifall man kan ta lån trots arbetslös? Det ironiska med detta är att det ofta är just när man är arbetslös som man skulle kunna behöva ett lån eller liknande, för att klara arbetslöshetstiden. Dock vill banker samtidigt ogärna låna ut pengar till den som är arbetslös, eftersom de ser arbetslöshet som en större kreditrisk för dem.

Banklån utan arbete – vad beror detta på?

Lån trots arbetslös? Kan man ta lån om man är arbetslös? En viktig del i kreditbedömningen hos de flesta lånegivare är vad man har för inkomst, samt att man har denna inkomst regelbundet. I samband med arbetslöshet blir ofta din inkomst lägre, och skulle det vara så att arbetslösheten blir långvarig, ser lånegivare detta som att din ekonomiska situation försämras kraftigt. De tycker därför att det är lite riskabelt att låna ut till dig, trots att du förmodligen har a-kassa eller någon inkomst i alla fall. Men självklart motsvarar en a-kasse ersättning inte en lön på långa vägar, vilket gör att det blir svårare för dig som befinner dig i denna situation att få lån, än för den som jobbar.

Är det då helt kört att få lån när man är arbetslös?

lån trots arbetslösBanklån arbetslös? Länge var det så, men idag finns det faktiskt en del lånegivare som kan tänka sig att låna ut pengar även till dig som inte jobbar idag. Anledningen till detta är att lånemarknaden i Sverige förändrats ganska mycket på senare år, och idag är det bland annat betydligt vanligare med projektanställningar, vikariat och andra tillfälliga anställningsformer och registrerade hos Arbetsförmedlingen, vilket gjort att även lånemarknaden förändrats för att möta de behov som korttidsanställda och andra som kan tänkas bli arbetslösa kan ha.

Alla lånegivare beviljar dock inte lån till arbetslösa personer, utan för att få banklån när man är arbetslös, måste man vända sig till väldigt specifika lånegivare ifall man vill ha banklån arbetslös eller lån trots arbetslöshet. Du kan dock enkelt hitta dessa med hjälp av sökmotorer. Vad du dock inte ska göra som arbetslös när du vill ta ett lån är att skicka in en ansökan till företag som inte profilerat sig som “arbetslöshetsvänliga”, dvs. som företag som även beviljar lån till dem som är arbetslösa, då detta i regel endast är slöseri med tid, och till och med kan försämra dina chanser att få lån, eftersom en kreditförfrågan via UC i regel görs varje gång du ansöker om lån. Detta ser då andra lånegivare, vilket i regel gör dem mindre benägna att vilja låna ut till dig. Så vänd dig endast till låneföretag som har arbetslösa som specialitet med din ansökan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *